Predikanten

Het werk als predikant heeft zijn mooie maar ook zijn moeilijke kanten. Het is vaak eenzaam werk, en er zijn veel verwachtingen waar je onmogelijk allemaal aan kunt voldoen. Er zijn nogal wat predikanten die na een aantal jaren opgebrand zijn, en de motivatie voor het werk verliezen. We zullen niet beweren dat een retraite het antwoord is op een crisis in je geloof of in je motivatie. Maar wel dat de Heilige Geest toch juist gegeven is, om ons kracht te geven, en ons te leiden in ons werk. Het is dan jammer te zien dat er nog zo vaak geploeterd wordt op eigen kracht en de belijdenis: Ik geloof in de Heilige Geest, niet veel verschil lijkt te maken voor de praktijk.

Roept dit herkenning bij u op en wilt u meer weten?  Neem Opens window for sending emailcontact op met New Wine.