Trainingsdagen voor muziekteams

In steeds meer (traditionele) kerken ontstaat de wens gebruik te maken van verschillende muziekinstrumenten of muzikale uitdrukkingsvormen tijdens de zondagse dienst. Vanuit deze wens ontstaan muziekteams en wordt er – naast Psalmen en Gezangen – gezongen uit het Evangelisch Liedboek, Opwekking en ‘Psalmen voor nu’.

Deze veranderingen leveren vaak vragen op binnen de gemeente. Welke kaders geeft de Bijbel bijvoorbeeld voor gebruik van muziek binnen de eredienst? Hoe zorg je ervoor dat muzikanten in het muziekteam zo goed mogelijk samen leren spelen? En hoe kan het muziekteam de samenzang zo goed mogelijk begeleiden zonder overheersend te worden? Of: wat is zangleiding precies en hoe gaat de voorbereiding daarvan in zijn werk?

New Wine heeft als missie kerken te ondersteunen in (muzikale) vernieuwing. We hebben ervaren musici beschikbaar om over verschillende thema’s praktisch onderwijs te geven. Zij helpen gemeenten graag op weg bij het zetten van hun eerste stappen in het veranderen of vernieuwen van hun muzikale begeleiding.

 

twitterbutton.nl