Werkgroep Spijkenisse

Regio Rijnmond van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk in Nederland organiseert in samenwerking met New Wine Nederland een paar keer per jaar een vernieuwingsavond.

Meer informatie te verkrijgen via Opens window for sending emailNew Wine Info.

Agenda

Geen gebeurtenissen gevonden


Meer

Vernieuwingsavonden
in de Michaëlkerk te Spijkenisse

De vernieuwingsavonden gaan uit van het Evangelisch Werkverband enNew Wine en richten zich op de regio Rijnmond. Ze zijn bedoeld om hetvernieuwende werk van de Heilige Geest praktisch te maken.


Geestelijke vernieuwing
Deze vernieuwingsavonden willen bijdragen tot geestelijke vernieuwing en verdieping voor christenen en kerken in de regio Rijnmond. Het Evangelisch Werkverband zet zich in voor geestelijke vernieuwing binnen de Protestantse Kerk in Nederland. New Wine is een interkerkelijke organisatie die zich richt op het toerusten van kerken met het oog op Gods Koninkrijk. Voor deze avonden slaan wij de handen ineen. Iedereen is van harte welkom!

Een christen is iemand die door Jezus Christus rijk gemaakt is. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid’. In de praktijk leven we persoonlijk en als kerkelijke gemeente dikwijls ver onder de maat. Alle reden om je uit te strekken naar MEER. Vanuit de bijbel willen we door deze vernieuwingsavonden uitgedaagd en bemoedigd worden om verder te groeien in onze relatie met God en met Jezus Christus en meer te ervaren van de kracht van de heilige Geest in en door ons.


De avonden
Deze vernieuwingsavonden worden gehouden op zaterdagavond in de Michaëlkerk, Anjerplein 1, 3202 GE Spijkenisse. Vanaf 19.30 uur staat de deur open en is er koffie en thee en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur. We nemen ruim de tijd voor lofprijzing en aanbidding, gevolgd door onderwijs over het thema van de avond. Daarna is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede / ministry. We willen samen bidden om de vervulling met de Heilige Geest, die zo nodig is voor geestelijke vernieuwing. We sluiten de avonden om 22.00 uur af. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden waarmee de onkosten betaald worden.


Routebeschrijving
Vanaf de A15, afslag 16 Spijkenisse, linksaf de Hartelbrug over, einde weg bij de verkeerslichten links de Groene Kruisweg op, bij de eerste verkeerslichten links de Sportlaan in, einde weg rechts de W. Churchilllaan, direct links de Willemshoevelaan en dan meteen rechts de Anjerstraat in. De Michaëlkerk staat aan de linkerkant.

Vanaf de Spijkenisserbrug, op de Groene Kruisweg vierde verkeerslichten rechts de W. Churchilllaan in, eerste weg rechts de Hoogwerfsingel, eerste links de Anjerstraat, vlak voor het einde van de Anjerstraat staat rechts de Michaëlkerk.