header

Ministry-cursus Assen

Datum: 17+18 november en 9 december

Locatie:

Het Lichtpunt, De Boomgaard 7 9408 JA Assen 

Vrijdagavond 17 november start er een Ministry-cursus in Assen. De ministrycursus wordt georganiseerd door GKV Kloosterveen i.s.m. New Wine en staat open voor iedere belangstellende.

Op vrijdagavond wordt gestart in het naast de kerk gelegen schoolgebouw De Parel, Aletta Jacobsweg 78, Assen

Datum                                                                                 Tijd
vrijdagavond 17 november                                            19.30 – 22.00 uur
zaterdag 18 november                                                     09.30 – 15.15 uur
zaterdag 9 december                                                        09.30 – 15.15 uur

De kosten voor de cursus zijn 25,- te voldoen op de eerste avond. Aan het begin van de cursus wordt een cursusboekje uitgereikt.

Opgave via gebedscursus@gkv-assen-kv.nl  met vermelding van naam, woonplaats en kerk. Voor meer informatie gebedscursus@gkv-assen-kv.nl of noord.nederland@new-wine.nl