Stafwerker communicatie (vrijwillige functie)

Versie: 30 maart 2017

Binnen onze beweging gebeuren mooie dingen. We zoeken iemand die deze verhalen wil verzamelen en (intern en extern) communiceren. Ook denk je na over een communicatiestrategie. Hieronder kun je lezen wat deze prachtige rol inhoudt. Wil je meer informatie of ken je iemand die geschikt is? Mail dan naar Opens window for sending emailBart Visser.

Doel van de functie

 1. Profilering van de missie, het imago en de naamsbekendheid van New Wine in kerkelijk Nederland. 
 2. Optimalisering van de interne communicatie richting medewerkers, vrijwilligers in het land, en andere actief betrokkenen in de beweging.

Taakstelling

 1. Je zet een communicatie-strategie (extern en intern) op en bent verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De uitvoering doe je samen met een team vrijwilligers dat jij coördineert en aanstuurt.
 2. Je adviseert bestuur, stafteam en medewerkers op het gebied van presentatie en communicatie. Dat betekent o.m. dat je missie & inhoud vertaalt naar creatieve communicatie-uitingen en campagnes, die samen met vrijwilligers worden uitgevoerd.
 3. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en redactie van onze website(s), Facebookpagina’s, social media-uitingen, en periodieke nieuwsbrieven (intern en extern). Concreet betekent dat o.m.:
  • je zorgt dat deze communicatie up-to-date is
  • je zorgt dat de interne communicatie optimaal verloopt, en dat medewerkers en vrijwilligers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
  • je initieert, coördineert en redigeert teksten (interviews, artikelen, nieuwsberichten, agenda) en bijbehorend beeld. Daarbij schakel je de andere stafwerkers en vrijwilligers in. Zo nodig schrijf je ook zelf teksten.
  • je initieert en begeleidt het maken van creatieve online communicatie-uitingen zoals filmpjes.
 4. Je coördineert en begeleidt incidentele publicaties, zoals flyers, brochures, cursusmateriaal, magazines, conferentie-programmaboek, etc (inclusief contact met vormgevers, fotografen, drukker).
 5. Je ondersteunt New Wine-activiteiten in den lande op het terrein van communicatie (denk aan gemeenteconferenties die onder New Wine-vlag plaatsvinden).
 6. Je schrijft persberichten en onderhoudt contact met journalisten.

Plaats in de organisatie

De stafwerker

 • valt onder het bestuur van New Wine. Binnen het bestuur rapporteert de stafwerker Communicatie aan het bestuurslid met deze portefeuille.
 • werkt samen met de andere stafleden.
 • geeft leiding aan vrijwilligers die betrokken zijn bij communicatie-uitingen (maken van filmpjes, promo-activiteiten). De stafwerker helpt hen vanuit de inhoudelijke visie te werken en bewaakt de huisstijl.

Persoon en competenties

De stafwerker

 • heeft een levende relatie met God en is in haar/zijn eigen geloofsleven vertrouwd met de kracht en gaven van de Heilige Geest.
 • is positief betrokken bij een plaatselijke kerk.
 • onderschrijft de visie van New Wine.
 • is bekend met – en in staat om te werken in - de diversiteit van de kerken en denominaties in de achterban van New Wine.
 • heeft redactionele ervaring (schrijven en redigeren van artikelen en persberichten), en is bedreven in het inzetten van uiteenlopende communicatie-kanalen waaronder social media.
 • heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en is representatief voor New Wine
 • is goed in staat om zelfstandig te werken en zelf initiatief te nemen. De stafwerker is een spin in het web, heeft goed overzicht, is sterk in coördineren en begeleiden, is flexibel en schrikt niet van deadlines.
 • is creatief en enthousiasmerend.
 • kan goed samenwerken in een team, is van harte bereid om biddend met elkaar op te trekken, onderling ‘accountable’ te zijn, en bij te dragen aan gezamenlijke resultaten, ook als dat niet direct van persoonlijk belang is of voor het eigen beleidsterrein.