Toerusting voor Gods Koninkrijk

De stichting New Wine streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken in Nederland. We verwachten het daarbij van de Heilige Geest, die gegeven is om Christus en de komst van het Koninkrijk in onze wereld zichtbaar te maken.

We willen dat christenen en kerken in Nederland vernieuwd worden in de vreugde van het kennen en aanbidden van Jezus Christus. Ze moeten worden toegerust om Zijn Koninkrijk te verkondigen, in de liefde van God de Vader en in de kracht en de gaven van de Heilige Geest.

We willen kerken en christenen ondersteunen, toerusten en stimuleren. We doen dat onder andere door het bouwen van netwerken, organiseren van predikantendagen en retraites, onderwijs en ondersteuning op het gebied van ministry en muziek, regioactiviteiten en de jaarlijkse Zomerconferentie.

New Wine is geïnspireerd door de internationale New Wine beweging die haar oorsprong heeft in Engeland. In vele landen is New Wine actief en worden er bijvoorbeeld nationale conferenties georganiseerd, toegespitst op de lokale situatie maar gebruik makend van de waarden en praktijken zoals die binnen New Wine gehanteerd worden.