ANBI

Stichting New Wine Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met uw bijdrage kunnen wij meer mensen en kerken bereiken en toerusten voor Gods Koninkrijk.

Stichting New Wine Nederland
Dr. Wumkesstraat 39
9285 RL Buitenpost
Opens window for sending emailE-mail
Fiscaalnummer: 8133.66.641

De doelstelling van New Wine Nederland is geestelijke vernieuwing van kerken en christenen in Nederland.

Het bestuur van New Wine Nederland bestaat uit Rens Huizenga (voorzitter) en Klaas Huizenga. Zij verrichten deze bestuursfunctie op vrijwillige basis en zonder vergoeding.

Download bestandBeleidsplan
Download bestandFinanciële verantwoording 2012*
Download bestandFinanciële verantwoording 2013
Initiates file downloadFinanciële verantwoording 2014
Initiates file downloadFinanciële verantwoording 2015
Download bestandActiviteitenverslag 2013
Initiates file downloadActiviteitenverslag 2014

*Dit financieel verslag laat een negatief resultaat zien. Het bestuur heeft maatregelen genomen om dit om te buigen naar een positief resultaat.