Gemeenteconferentie

Een gemeenteconferentie is bedoeld als toerusting voor het leven van de plaatselijke gemeenten. Met plenaire bijeenkomsten en diverse seminars krijgt u middelen aangereikt voor het werken aan geestelijke vernieuwing in de gemeente. In een gemeenteconferentie wordt niet alleen bijbels onderwijs gegeven, maar kunt u ook in praktische zin kennismaken met zaken als worship, ministry (bidden voor elkaar en daarbij luisteren naar God) en profetie.

Wat is de opzet?
Een gemeenteconferentie wordt georganiseerd door een lokale gemeente of werkgroep in samenwerking met New Wine. We geloven dat gemeenten ook vandaag radicaal vernieuwd kunnen worden en dat de Heilige Geest met het oog op die vernieuwing is gegeven. We zien dat gemeenteleden en predikanten bemoedigd en enthousiast worden om zich in te zetten voor God en zijn Rijk. En dat kerken nieuwe mensen trekken en ook jongeren er graag bij willen horen.

Voor wie zijn de conferenties bedoeld?
De gemeenteconferenties zijn bedoeld voor iedereen, die met ons verlangt naar vernieuwing van de gemeente en van het persoonlijke geloof.   

Voorafgaand aan de gemeenteconferentie in Houten wordt een predikantenretraite gehouden.

Waar worden de conferenties gehouden?
Tot nu toe worden er eenmaal per jaar in Assen, Houten en Leiden gemeenteconferenties gehouden. Op deze site vindt u informatie over de conferentie die het dichtst in uw buurt is. 

Ook in uw gemeente?
Misschien is het mogelijk om ook in uw gemeente een gemeenteconferentie te organiseren. U kunt contact opnemen met New Wine om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Stuur een e-mail naar: info@new-wine.nl