Regionale Activiteiten

Lokale en regionale teams van New Wine organiseren verschillende activiteiten, vaak met behulp van New Wine Nederland. Dit kunnen avonden, conferenties of ministrycursussen zijn. 

New Wine Avonden

Een New Wine avond of vernieuwingsavond is voor veel mensen de eerste kennismaking met de dingen die New Wine wil uitdragen. Het is vaak een opstapje om dan ook meer vernieuwing te zoeken in de eigen gemeente. Iedereen is welkom op zo'n avond en de toegang is gratis.  Zo'n avond heeft in elk geval de volgende kenmerken:

  • Lofprijzing
  • Onderwijs
  • Ministry.

 Lofprijzing
In de lofprijzing willen we tijd nemen om tot God te naderen. We geloven dat God troont op de lofzangen van zijn volk. Het is onze ervaring dat Hij dichtbij komt als wij tot Hem naderen. De liederen die we zingen vertonen meestal ook de beweging van buiten naar binnen, van de voorhof tot in het heiligdom.

Onderwijs
In het onderwijs komt meestal een onderwerp aan de orde, dat te maken heeft met vernieuwing van de gemeente door de kracht van de Heilige Geest. We vragen daarvoor bij voorkeur sprekers die in hun eigen gemeente al iets van vernieuwing hebben ervaren, of die op een andere manier sterk bij het onderwerp betrokken zijn.

Ministry
Als laatste onderdeel van de avond is er tijd voor persoonlijk gebed met mensen van het ministry-team. We willen graag in een veilige omgeving aan mensen de mogelijkheid geven om voor zich te laten bidden, naar aanleiding van wat er die avond aan de orde is geweest, of voor andere zaken die in hun leven spelen. We zijn vaak verbaasd en verheugd over wat God op die momenten aan mensen wil geven.

Gemeente/Miniconferenties

Een gemeente/miniconferentie is bedoeld als toerusting voor het leven van de plaatselijke gemeenten. Met plenaire bijeenkomsten en diverse seminars krijgt u middelen aangereikt voor het werken aan geestelijke vernieuwing in de gemeente. In een conferentie wordt niet alleen bijbels onderwijs gegeven, maar kunt u ook in praktische zin kennismaken met zaken als worship, ministry (bidden voor elkaar en daarbij luisteren naar God) en profetie.

Wat is de opzet?
Een conferentie wordt georganiseerd door een lokale gemeente of werkgroep in samenwerking met New Wine. We geloven dat gemeenten ook vandaag radicaal vernieuwd kunnen worden en dat de Heilige Geest met het oog op die vernieuwing is gegeven. We zien dat gemeenteleden en predikanten bemoedigd en enthousiast worden om zich in te zetten voor God en zijn Rijk. En dat kerken nieuwe mensen trekken en ook jongeren er graag bij willen horen.

Voor wie zijn de conferenties bedoeld?
De conferenties zijn bedoeld voor iedereen, die met ons verlangt naar vernieuwing van de gemeente en van het persoonlijke geloof.

Waar worden de conferenties gehouden?
Eén per jaar of per twee jaar worden in Assen, Houten, Leiden/Oegstgeest en Hoofddorp een gemeente/miniconferentie gehouden. Op deze site vindt u informatie over de conferentie die het dichtst in uw buurt is.

Ook in uw gemeente?
Misschien is het mogelijk om ook in uw gemeente een gemeente/miniconferentie te organiseren. U kunt contact opnemen met New Wine om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Stuur een e-mail naar Opens window for sending emailhet info adres van New Wine.