header

17 januari: webinar voor predikanten

predikantendag

Op Blue Monday, maandag 17 januari 2022 (13:00-14:30), organiseert New Wine weer een webinar voor predikanten. Hoe houd je je eigen geloofsleven en dat van je gemeente vurig en vitaal?

Gods Koninkrijk uitleven in de gemeente

Elke gemeente is een ‘voorpost van Gods Koninkrijk’. Daar heb jij als voorganger/predikant een plek in. Samen met anderen ben je geroepen om leiding te geven aan je gemeente en met- en door je gemeente te laten zien wat het betekent dat Gods koninkrijk doorbreekt. Dat mag je vol verwachting doen in de kracht van de Heilige Geest. 

Klinkt mooi, vind je niet? Helaas blijkt de praktijk vaak weerbarstig en weet je misschien ook niet altijd even goed hoe je Gods Koninkrijk kunt ‘uitleven’ in je gemeente. Jij bent vol hoop en verwachting, maar wat als je gemeente die houding niet heeft? Wat is dan je rol/taak als predikant? Stap je als een Petrus uit de boot? 

De komende tijd wil New Wine in een serie webinars aandacht besteden aan het thema ‘Gods koninkrijk uitleven in je gemeente’. Het eerste  webinar is op maandag 17 januari 2022 (13:00-14:30). Sander Ris doet de aftrap en neemt ons mee in Bijbelse noties rond dit thema. Hoe dit van belang is in: 

– je persoonlijke geloofsleven en in je samenwerking met kerkenraad/leiderschapsteam;
– het geloofsleven in de gemeente.

Sander nodigt je graag zelf uit:

Aanmelden en kosten

Wil je meedoen? Meld je dan aan via het onderstaande formulier. Deelname is gratis, maar we waarderen een gift om de kosten te dekken. Maak je bijdrage dan over via onze doneerpagina. Ongeveer een week voor de webinar ontvang je een Zoomlink + wachtwoord om deel te kunnen nemen.

Literatuur

Wil je je vast inlezen op het onderwerp, dan zijn de volgende boeken heel geschikt:

  • Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou, in de ander (Jelle de Kok) – Een helder boek rond de vraag hoe je vorm geeft aan het werk van de Heilige Geest in je ei-gen leven en in dat van de plaatselijke gemeente. Korte, krachtige en praktische hoofdstukjes met studievragen. Uitermate geschikt als startmateriaal voor kerken/oudstenraad en/of kringen.
  • Gaven van de Geest ontdekken en ontvangen (Sam Storms) – Praktische studies met studievragen over de negen Geestesgaven in 1 Korintiërs 12. Uitstekend ge-schikt om met een kerken-/oudstenraad dieper in te gaan op meer ‘bijzondere’ gaven van de Geest.
  • God in ons midden: de gaven van de Geest in de praktijk (Sam Storms) – Dit boek gaat dieper in op de meer ‘bijzondere’ Geestesgaven dan zijn eerstgenoemde boek. Het is vooral gericht op hoe je concreet ruimte creëert in de eredienst, de kring en je persoonlijk leven voor het werk van de Heilige Geest.

Ook in de praktische trainingsmodules van New Wine vind je veel informatie over dit onderwerp:

  • Gemeentecursus Luisterend bidden – Een cursus waarin het draait om elkaar opbouwen, troosten & bemoedigen met woorden van God.
  • Ministrycursus – Een training voor gebedsteams in drie modules: (1) De basis van gebedsministry; (2) Gebedsministry en vergeving; (3) Gebedsministry en genezing.
Bart Visser