header

Connect

New Wine is een beweging van kerken. Wij geloven dat elke plaatselijke kerk naast een vindplaats van God ook een voorpost is van zijn Koninkrijk. Daarom helpen we kerken in het ontwikkelen van enkele kenmerken:

  1. De plaatselijke kerk die zichzelf ziet als Gods missie en van daaruit in woord en daad getuigt van de komst van Gods Koninkrijk.
  2. Gemeenten waarin de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de heilige Geest volop functioneren. Kerken die zich telkens opnieuw uitstrekken naar de beloofde bekrachtiging door de Geest.

We helpen jou en je kerk op weg op het gebied van Worship, Ministry-gebed en in de vorm van een predikantennetwerk. Daarnaast participeren we in een theologen-netwerk en organiseren we een zomerconferentie en een winterconferentie.