header

New Wine is een biddende beweging.

Bidden is het meest krachtige wapen dat we hebben en het houdt ons steeds dicht bij het Vaderhart van God. We bidden voor onze buurten en straten. We bidden dat méér mensen Jezus Christus leren kennen. We bidden om de doorbraak van Gods heelheid in onze directe omgeving en ons persoonlijk leven.

Tijdens onze conferenties en bijeenkomsten van de regionale kerngroepen, neemt het ministry-gebed een belangrijke plek in. Hier lees je daar meer over.

Bidden is iets dat iedereen kan en waar we allemaal in kunnen groeien. Daarom bieden we verschillende cursussen rondom gebed: de Ministry-cursus, de cursus Luisterend bidden en de cursus Gebedspastoraat.