header

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat binnen de eigen gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Het verschil met gebruikelijk pastoraat is dat er veel meer ruimte wordt gemaakt voor stilte en gebed. We zijn samen in Jezus’ Naam en zoals Hij beloofd heeft is Hij in ons midden. We bidden dat Hij direct spreekt tot de pastorant en tot degenen die pastoraat geven. Net als bij ministry bidden twee mensen voor een derde, in de kracht van de Heilige Geest.

Meestal beslaat gebedspastoraat ongeveer vijf bijeenkomsten van anderhalf uur.  Degenen die pastoraat geven zijn pastoraal geschoold.

In de afgelopen jaren heeft de NGK Houten een cursus gebedspastoraat ontwikkeld. De komende jaren zal deze samen met New Wine worden gegeven met als doel de cursus breder beschikbaar te maken.

In het najaar van 2019 start weer een cursus. Voor meer informatie kunt u mailen met gebedspastoraat@delichtboog.nl.