header

Ministrycursus

Let op! Vanaf medio mei 2019 wordt de Ministrycursus vernieuwd, en is onderstaande informatie (deels) verouderd.
Lees hier meer…

De NGK Houten is in 1998 begonnen met het geven van ministrycursussen voor geïnteresseerde gemeenteleden. Na enkele jaren kwamen er ook verzoeken vanuit andere gemeenten, Alphacursus-werkgroepen of interkerkelijke gebedsgroepen om een ministrycursus te verzorgen. Inmiddels worden in meer plaatsen cursussen georganiseerd en zijn er teams beschikbaar om elders in het land een cursus te geven.

Hoe ziet een ministry-cursus eruit?

Hoewel er plaatselijk kleine verschillen kunnen zijn, bestaat de cursus uit vijf bijeenkomsten, meestal een vaste avond vijf weken achter elkaar. Soms vinden de vijf bijeenkomsten plaats in twee weekenden: vrijdagavond + zaterdag overdag en na twee weken nog een zaterdag overdag.

De bijeenkomsten beginnen met lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de bijbel en het in praktijk brengen van het ministrygebed. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Bijbelse basis, Praktijk van ministry-gebed, Genezing, Vervulling met de Heilige Geest, Vergeving, Luisteren naar God.

De cursussen kennen geen verplichte uniforme structuur en inhoud. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ministry-cursus ligt bij het team dat de cursus geeft.

Zelf een cursus organiseren

Op verzoek van kerkelijke gemeenten of groepen kan een team van New Wine in uw plaats of kerk een ministry-cursus geven. De cursus wordt dan gegeven in samenwerking met New Wine Nederland.

Onderstaande aandachtspunten zijn dan van toepassing:

  • Minimaal ca 25 – 30 deelnemers. Mocht dat niet haalbaar zijn, neem dan toch contact met ons op.
  • Niet langer dan één uur reistijd (auto) voor de teamleden.
  • In principe is de cursus interkerkelijk. Mensen uit verschillende kerkelijke gemeenten vanuit de plaats of de omgeving zijn welkom.
  • De cursusdata worden in overleg vastgesteld, rekening houdend met de beschikbaarheid van de teamleden.
  • De cursusdata worden vermeld op de New Wine-site met vermelding van plaats, organisatie en aanmeld-adres.
  • De organisatie ter plaatse (meestal een groep vanuit een plaatselijke gemeente) zorgt voor de organisatorische zaken, zoals aanmeldingen, zaalruimte, koffie, fris e.d.
  • De organisatie zorgt voor muzikant(en) voor begeleiding van de lofprijzing aan het begin van de avond.
  • Kosten vanuit New Wine: € 25,- per persoon, incl. cursusboekje. Hiervan worden de onkosten (bijv. reiskosten) betaald. Wat eventueel overblijft, wordt als gift geschonken aan New Wine Nederland.

Het is mogelijk dat de organisatie van een cursus een extra bijdrage vraagt van de deelnemers i.v.m. zaalhuur, koffie of iets dergelijks.

Als u zelf een ministrycursus gaat organiseren en u wilt deze vermeld zien in de agenda, dan kunt u deze aanmelden bij Lineke Polman.

Het cursusboekje is ook los te koop in onze webwinkel.