header

Ministrygebed

Ministrygebed is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Het woord ministry betekent letterlijk ‘bediening’. Deze vertaling roept echter verschillende associaties op en geeft niet precies weer wat deze manier van bidden inhoudt. Vandaar dat we werken met een definitie:

Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest

In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met ‘persoonlijk gebed’, ‘persoonlijke voorbede’ of ‘zegenend bidden’. Binnen New Wine praten we over ministrygebed.

Bij ministrygebed verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Luc. 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. Ministry-gebed is zegenen wat God aan het doen is. De bidders bidden met een open hart en open handen (en open ogen!) in de verwachting dat de Heilige Geest de liefde van God in de harten uitstort (Rom. 5:5).

Ministry in de gemeente

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor het ministrygebed toegenomen. Steeds vaker wordt ministry-gebed aangeboden tijdens samenkomsten, in steeds meer plaatsen worden ministrycursussen gegeven en in een aantal kerken zijn inmiddels ministry-teams (gebedsteams) opgezet voor persoonlijk gebed tijdens/na de wekelijkse kerkdiensten.

We krijgen dan ook regelmatig verzoeken om ondersteuning in het opzetten van een ministry-team binnen de kerkelijke gemeente. Daarom organiseert New Wine in samenwerking met plaatselijke kerken naast ministry-cursussen ook speciale toerustingsdagen voor iedereen die geïnteresseerd is in het opzetten van een ministryteam binnen de kerk. Ook kan een kerkelijke gemeente vragen om een informatiebijeenkomst of seminar voor de gemeente of de kerkenraad.

Informatie daarover kunt lezen op de pagina ministrygebed en opvragen  door een e-mail te sturen naar Jopie van Drongelen.