header

Invest

INVEST Nederland is een nieuw initiatief dat handen en voeten wil geven aan het commitment van New Wine om jonge leiders te coachen. Het doel? Jonge leiders inspireren in datgene wat ze nodig hebben om Gods roeping voor hun leven vorm te geven. Als navolgers van Jezus, aangevuurd door de Heilige Geest. INVEST is een programma speciaal bedoeld voor twintigers. Jonge leiders worden aangemoedigd om met oudere leiders optrekken, vanuit een verlangen om hun (lokale) kerk te dienen in leiderschap. Het draait echter niet alleen om de lokale kerk. Ook jonge mannen en vrouwen die God geroepen heeft om te leiden in een specifieke plek in de samenleving komen voor INVEST in aanmerking.

In het voorjaar van 2018 zullen we met een groep jonge mensen een reis maken naar de New Wine Leiderschapsconferentie in Engeland (27 feb – 1 mrt). Naast de reis naar Engeland, bestaat het programma in Nederland uit een eerste voorbereidende bijeenkomst en een aantal follow-ups. Dit zullen inspirerende sessies zijn met een coachend karakter.

Visie voor jonge leiders

New Wine Nederland vindt het belangrijk om te investeren in jongeren. Op de jaarlijkse zomerconferentie is er dan ook een belangrijke plek ingeruimd voor Next en Generation. Dit zijn twee programma’s die speciaal op jonge mensen zijn afgestemd. New Wine wil daarom ook buiten de zomerconferentie aandacht geven aan jongeren. In het bijzonder willen we onze aandacht richten op jonge leiders. Door jonge leiders vanuit een lokale kerk uit te dagen om aan INVEST mee te doen, investeren we in die lokale kerk en in de beweging New Wine Nederland.

  1. We steunen predikanten uit ons netwerk door hen te verbinden aan jonge leiders uit hun gemeente.
  2. We steunen kerken in ons netwerk door jonge leiders een ervaring te bieden die motiveert om zich in te zetten voor de lokale kerk.

Reis

Samen op reis gaan, is iets bijzonders. Naast dat het hartstikke leuk is, bindt het samen, en  biedt het ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie. Daarom willen we als INVEST Nederland met een groep jonge leiders een reis maken naar de Leiderschapsconferentie van New Wine in Engeland in Harrogate. We zullen hier meedraaien met het conferentieprogramma en een speciale sessie hebben met jonge leiders uit Engeland. Daarnaast is er veel tijd voor (informele) ontmoeting. Een wandeling door de omgeving, uiteten en een bezoekje aan de lokale pub kan in deze reis natuurlijk niet ontbreken.

Voorafgaand aan de reis zullen we als groep eenmaal bij elkaar komen om ons met elkaar voor te bereiden op de reis naar Engeland. We gaan in gesprek met Nederlandse (kerk)leiders om na te denken over taak, roeping en mogelijkheden die jonge mensen hebben in lokale kerken en de bredere samenleving. In een tweetal vervolg bijeenkomsten zullen we bouwen op de relaties die reeds gelegd zijn. Tevens zullen we samen met Nederlandse (kerk)leiders nadenken over mogelijke vervolgstappen: wat kan ik teruggeven aan de lokale kerk en aan New Wine? Op welke plek kan ik vruchtbaar zijn als jonge leider? Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor ontmoeting, aanbidding en gebed.

Aanmelden

Het INVEST programma wordt gecoördineerd door twee jonge theologen: Dico Baars en Annemarie Foppen. Aanmelden kan tot en met 31 december 2017 door een e-mail te sturen naar Dico Baars. Reken voor de kosten van deze reis op een bedrag van 380 euro (vliegtickets, accommodatie en conferentieticket). Graag moedigen we gemeenten dan ook aan om hun jonge leiders te ondersteunen in deze reis.  Vragen?  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!