header

Kerkleiders

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. We geloven dat God een bedoeling heeft met de kerk en haar leiders. Kerkleiders staan daarom in het hart van onze beweging. We organiseren regionale kerngroepen en retraites voor predikanten. Ook hebben we (geaccrediteerde) onderwijsmodules op HBO-niveau over de theologie van het koninkrijk. Een aanrader, bijvoorbeeld voor je studieverlof.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief voor kerkleiders.

Kerkleider?

Veel predikanten en voorgangers aarzelen zichzelf een ‘leider’ te noemen. Bij het woord denken ze al snel aan principes uit het bedrijfsleven. Of: ‘Een predikant is een herder’ en ‘Jezus riep ons op anderen te dienen’. Leiderschap is in kerkelijke context een lastig woord. Toch kiezen we er heel bewust wél voor. In de tijd van de Bijbel en daarna heeft God telkens mannen en vrouwen geroepen en gezegend om met hun gaven en talenten een groep mensen te leiden. Of het nu gaat om Mozes, Debora of Nehemia, om Petrus, Jacobus of Paulus, om Augustinus, Franciscus of Ignatius, om Luther, Calvijn of Zwingli, of het nu gaat om Spurgeon of Wesley of Wimber. God zegent mannen en vrouwen en geeft hen invloed om een groep -groot of klein- te leiden naar nieuwe dingen.

Leiders zijn mensen die invloed hebben op anderen, en hen helpen zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen.

Leiders zijn mensen die invloed hebben op anderen, en hen helpen zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen. Als je er op die manier naar kijkt zijn predikanten en voorgangers overduidelijk leiders. Ze hebben veel invloed in hun gemeente. Ze spreken met mensen -thuis, in een Bijbelstudiekring of in vergaderingen. Ze gaan voor in kerkdiensten en houden preken -doorgaans met de hoop iets in gang te zetten bij hun toehoorders. Predikanten en voorgangers zijn leiders van de kerk en staan daarom in het hart van onze beweging.