header

Opleidingen & onderwijs

hbo-studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’

Deeltijd-onderwijs aan het Evangelisch College, op drie locaties in het land: Zwijndrecht, Amersfoort en Meppel. Bedoeld voor teamleiders, pastoraal werkers, missionair pioniers, voorgangers in de gemeente of theologiestudenten die zich willen verdiepen in de theologie van het Koninkrijk van God, zoals dat wordt uitgedragen door de samenwerkende organisaties die dit studietraject aanbieden. Vanuit een unieke samenwerking tussen het Evangelisch WerkverbandNew Wine NederlandRafäel NederlandVerenigde Pinkster- en EvangeliegemeentenVineyard Benelux en het Evangelisch College, wordt er met ingang van het studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk studietraject aangeboden dat zich richt op de doordenking van de theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente.

Lees meer

Master Christelijke spiritualiteit

In samenwerking met de Theologische Universiteit in Kampen en Contemplatio biedt New Wine een eenjarige masteropleiding Christelijke spiritualiteit aan. Deze academische master omvat één jaar en kan daarom niet opleiden tot een specifiek beroep. Wel biedt zij verdieping aan hen die al in een beroep werkzaam zijn en een afstudeermogelijkheid in de theologie op masterniveau voor bachelorstudenten.

Ben je predikant of missionair pionier en merk je dat mensen interesse hebben in spiritualiteit, maar hiervoor eerder naar een meditatiecursus gaan dan naar een kerk? Merk je dat het je ontbreekt aan de taal en de rituelen om hen van hart tot hart te ontmoeten? Of ben je werkzaam als geestelijk verzorger en zou je graag beter zicht hebben op christelijke spiritualiteit om in gesprek te gaan over zingeving en geloof? Dan is de nieuwe eenjarige masteropleiding Christelijke spiritualiteit wellicht iets voor jou!

Lees meer

PEP cursus Charismatische vernieuwing

De charismatische vernieuwing vraagt terecht aandacht voor het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. In Nederland gebeurt dit onder meer via de Charismatisch Werkgemeenschap Nederland, New Wine en het Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Tijdens de PEP cursus zullen Ronald Westerbeek van New Wine en Hans Burger (Theologische Universiteit Kampen) de charismatische vernieuwing theologisch doordenken. Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest in de kerk, op weg naar Gods koninkrijk? Welke waardevolle bijdrage kan charismatische vernieuwing leveren aan de ontwikkeling van de protestantse/gereformeerde traditie? En hoe kan binnen de setting van een traditionele kerk of pioniersplek invulling worden gegeven aan charismatische vernieuwing?

De cursus zal april/juni 2021 plaatsvinden. Vanaf september 2020 kun je meer informatie vinden via de site over de pepcursussen voor predikanten.