header

Regionale kerngroepen voor predikanten

Door het hele land zijn er regionale kerngroepen voor predikanten en missionair pioniers. Deze groepen komen elke 6-8 weken bij elkaar om elkaar te bemoedigen, samen te groeien, te bidden en te delen. Het is een beweging van voorgangers die ernaar verlangen dat in hun gemeenten meer zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God en de kracht van de Heilige Geest.

De regionale kerngroepen vormen een plek waar je als voorganger mag groeien

  • in je wandel met God
  • in de ontwikkeling van je karakter
  • in je leiderschap
  • in het uitleven van Gods Koninkrijk in jouw gemeente.

Het is een veilige oefenruimte, waar je vertrouwd mag raken met de werkingen en gaven van de Heilige Geest, in jou en door jou heen.

Wat doen we tijdens de bijeenkomsten?

Een regio-bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Daarin doen we drie dingen:

  1. We nemen de tijd voor aanbidding. Leiderschap in de kerk is altijd gedelegeerd leiderschap. We nemen daarom de tijd om ons op God te richten, om Hem te aanbidden als Heer en hoofdman van ons leven, om te knielen aan Zijn voeten.
  2. We nemen de tijd voor gesprek of onderwijs. Elke bijeenkomst bespreken we een vraag of onderwerp. We dagen elkaar uit om te groeien in geloof en leiderschap.
  3. We nemen ruim de tijd voor gebed. We geloven dat de bedieningen en gaven van de Heilige Geest volop mogen functioneren in de kerk en in de levens van haar leiders. Daarom nemen we veel tijd om voor elkaar te bidden en te groeien in deze gaven.

Vind een kerngroep

Er zijn meerdere regionale kerngroepen. Ondere andere in Alkmaar, Amsterdam, Rijnsburg, Veenendaal, Gorinchem, Ermelo, Zwolle, Leeuwarden. Er starten regelmatig nieuwe groepen.

Aanhaken?

Heb je vragen over het predikantennetwerk of wil je aanhaken? Neem contact op met Bart Visser (stafwerker Leiderschap)
e predikantennetwerk@new-wine.nl
t 085-3018094