header

Worship

We nemen veel tijd om samen God te aanbidden. Niet alleen bezingen we onze lofprijs en dank, maar we strekken ons vooral uit naar een ontmoeting met God.

Wie lof offert baant de weg voor Gods heil. (Ps. 50:23)

Aanbidding brengt Gods tegenwoordigheid in ons midden. Wij naderen tot Hem, Hij nadert tot ons. Sterker nog: Hij nader éérst tot ons.

Genieten van Gods goedheid

Hij schiep de wereld in al haar pracht. En Hij schiep ons als mensen, om samen met God zelf van die mooie wereld te kunnen genieten. Vreugde vinden in de dingen die God ons geeft is al aanbidding op zich. Als naar een mooi theaterstuk kunnen we met plezier kijken naar en gebruik maken van Zijn kunstwerken. Maar het moment van applaus aan het einde van zo’n theaterstuk, is wat we doen wanneer we samen God aanbidden. Het is het moment dat God voor ons staat en ons de kans geeft om te laten merken hoeveel we genieten van al het moois dat Hij geeft aan ons en het grootste cadeau dat Hij door Jezus heeft gegeven aan ons. Er zijn honderden liederen geschreven waarmee we onze dank kunnen uiten, maar we mogen ook uitbundig zijn: staan, klappen, juichen, handen opheffen, dansen (Psalm 98:4-8 en 100).

Relatie

God heeft ons geschapen om relatie mee te hebben. Daarom geloven we dat God antwoord als wij Hem aanbidden. In onze aanbidding nemen we ruim de tijd voor ontmoeting. Dankzij Jezus is de weg vrij voor ons om God te kunnen ontmoeten. Door de Heilige Geest kunnen we Zijn stem verstaan en we hebben nog zoveel te ontdekken van de grootheid van God. In ons aardse leven zullen we Hem niet kunnen doorgronden, 1 Kon 8:27 zegt: zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. We mogen de uitdaging aangaan om steeds meer van Hem te leren kennen. Zo kunnen we meer en meer op Hem gaan lijken.

Die intieme plek dichtbij Hem is ook de plek waar ruimte is voor verdriet, pijn, rouw, twijfel, angst, vragen, boosheid. We mogen een hart-tot-hart connectie met Hem maken en ons door Hem laten vormen.