header

Muziekteams

Op het gebied van muziek in de kerk is de laatste jaren veel veranderd. Het liedrepertoire is sterk uitgebreid. Muziekteams krijgen een vaste plek naast of in plaats van het orgel. Deze ontwikkelingen leveren zowel inhoudelijke als praktische vragen op. Bart Visser en Peter Dijkstra schreven een boek waarin deze onderwerpen uitgebreid aan de orde komen. Het boek bestaat uit drie delen.

In deel een, een stevige basis, komen enkele Bijbelse principes voor muziek, aanbidding en liturgie aan de orde. Ook wordt hier uitgelegd welke rol visie en teamwork spelen in het introduceren van een verandering in de kerk.

Deel twee gaat diep in op het reilen en zeilen van een muziekteam. Zowel de menselijke als de muzikale en praktische aspecten komen daarbij aan de orde. In het derde deel staat de zangleider -en bijvoorbeeld de samenwerking met de predikant- centraal.

Uit de inleiding:

Dit boek gaat over muziek in de kerk. We hebben het geschreven voor een ieder die op de een of andere manier betrokken is bij een muziekteam: musici, zangers en band- en zangleiders. Ook als je in een muziek- of liturgiecommissie zit, krijg je in dit boek veel tools die je kunnen helpen bij je taak.

Muziek beweegt de harten van mensen. En ze maakt de tongen los. Vrijwel elke kerkganger heeft wel een eigen verhaal als het gaat over de combinatie van kerk, liturgie en muziek. Dat kan een mooi verhaal zijn over een lied waar je veel aan had in een moeilijke periode van je leven. Maar ook een verhaal over het lied dat gezongen werd bij je eigen doop of de doop van je kind of een andere geliefde. Maar natuurlijk zijn er ook ingewikkelde verhalen over muziek in de kerk. Er zijn muzikanten die zich niet gezien en gewaardeerd voelen door hun kerk. Sommigen vinden dat de kerk zich veel te druk maakt om de kwaliteit van haar zondagochtendprogramma, en zich veel meer zou moeten bezighouden met belangrijkere zaken, zoals sociale gerechtigheid. Er zijn mensen die al jaren proberen een muziekteam van de grond te krijgen, maar voor hun gevoel al die tijd al worden tegengewerkt. Maar denk ook eens aan die chronisch zieke vrouw van tweeënzestig, die vooral behoefte heeft aan verstilling, maar merkt dat de liturgie de laatste jaren steeds onrustiger of soms zelfs schreeuwerig wordt. Ze haakt vrijwel elke zondag af. En dan is daar die voorganger die de theologische inhoud van de eredienst en de identiteit van zijn gemeente in ere wil houden, maar tegelijk merkt dat er een groep tieners is die behoefte heeft aan modernere vormen. Hoe kan hij ooit zijn hele gemeente ‘tevreden houden’? Dit zijn allemaal bestaande verhalen van mensen die we de afgelopen jaren gesproken hebben. Uit deze situaties blijkt wel dat ons onderwerp niet alleen gaat over welke akkoorden er gespeeld moeten worden. Wie in de kerk met een muziekteam aan de slag gaat, krijgt vaak al snel te maken met frictie in een team, de theologische juistheid van een lied, pastorale uitdagingen, de praktische kant van roosters en bladmuziek, de (soms lastige) karakters van creatievelingen, geluidstechnische zaken et cetera, et cetera… Er komen veel zaken bij kijken, en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk van deze onderwerpen te bespreken in dit boek.

Met de schat aan informatie, tips en ideeën in dit boek kunnen kerkenraden, liturgiecommissies en muziekteams enthousiast aan de slag in hun gemeente.

Muziekteams is te koop in onze webwinkel. Tijdens onze trainingen komen onderwerpen uit dit boek uitgebreid aan de orde.