New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.

De visie van New Wine is dat we een beweging van kerken zijn. Die visie wordt steeds meer werkelijkheid. In tal van kerken wordt gewerkt met ministry-gebed (en onze ministry-cursus), tientallen predikanten nemen deel aan onze regionale kerngroepen en onze Zomer- en Winterconferenties zijn plekken waar honderden mensen worden geïnspireerd om met hun kerk te getuigen van de komst van Gods koninkrijk. We zijn dankbaar dat onze beweging groeit.

We zouden erg geholpen -en bovenal dankbaar- zijn als je wil kijken of jouw kerk onze beweging kan ondersteunen door voor ons te collecteren. Via het formulier hieronder kun je een collecte-kit aanvragen. Hierin zitten enkele New Wine-materialen die handig kunnen zijn bij een collecte in jouw kerk (PowerPoint-file, machtigingskaarten, een paar exemplaren van ons magazine Proef!, etc.).