header

Financiën en ANBI

IBAN: NL 51 RABO 0101 350 945 t.n.v. New Wine Nederland.

Stichting New Wine Nederland (KvK: 30189403) is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) goedgekeurd door de Belastingdienst. Daarom zijn giften zijn aftrekbaar. Ons RSIN-nummer is 813366641.

ANBI en financiële verantwoording

Het beleidsplan van New Wine wordt iedere vijf jaar herzien. Op dit moment wordt het nieuwe beleidsplan geschreven.

Strategisch beleidsplan New Wine 2016-2021

Hieronder vind je onze ANBI-gegevens en onze financiële jaarverslagen.

Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt. Hieronder is de financiële verantwoording van de afgelopen jaren te downloaden: