header

Gedragsregels, protocollen en AVG

Voor het reilen en zeilen van een organisatie als New Wine Nederland zijn goede afspraken en protocollen onontbeerlijk. We hebben daarom gedragsregels opgesteld. Deze zijn hieronder te downloaden.

New Wine houdt zich aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ons privacy-statement is hieronder te downloaden.