header

Getuigenis Mark en Joyce Adema

“Ik ben geknield en met mijn hele zijn heb ik God gesmeekt”

Al jarenlang hebben Mark en Joyce Adema een droom om mensen die dat nodig hebben een thuis te bieden, ze op te vangen en rust te geven. Door omstandigheden blijft het bij een droom. Tot de New Wine Zomerconferentie in 2016.

Tijdens een van de samenkomsten op de Zomerconferentie wordt een oproep gedaan om naar voren te komen voor gebed als je een droom hebt. Mark gaat naar voren en knielt neer bij het grote houten kruis dat naast het podium staat. “Ik ben geknield en met mijn hele zijn heb ik God gesmeekt dat ik niet meer zou hoeven werken voor machines, geld en aandeelhouders, maar voor ménsen!”

“De dinsdag daarna werd ik bij mijn manager geroepen en werd mij verteld dat mijn werk naar Hongarije verplaatst zou worden. Ik heb toen een vaststellingsovereenkomst getekend en zou nog doorbetaald worden tot 1 april 2018. Ik kreeg een outplacement traject aangeboden en kreeg studiegeld mee. In die periode werd duidelijk voor ons dat we nu tijd, gelegenheid en middelen kregen om aan onze droom te gaan werken. Het voelde dat God de deur had geopend.”

Gods leiding

Mark en Joyce grijpen dit aan om op zoek te gaan naar concrete manieren om hun droom te verwezenlijken. Ze ervaren dat het niet alleen hún droom is, maar Gods droom voor hen. Mark: “Een bijzonder moment is geweest toen ik op een nacht in oktober of november 2016 ’s nachts wakker werd en er hele zinnen in mijn hoofd zaten, die de visie, missie en het doel vormden. Ik ben naar beneden gegaan en heb alles in een half uur tijd opgeschreven op een A4. Onze droom kreeg concreet vorm: een zorgboerderij, vanuit een duidelijke visie: de Besorhoeve. Die visie en missie en dat doel staan nu nog steeds helemaal overeind!”

Ook in het vervolgtraject hebben ze Gods leiding sterk ervaren. “We zijn stapsgewijs gezegend in veel mensen die ons helpen: een makelaar, architect, bouwkundige, hovenier in opleiding voor landschap/gebiedsontwikkeling, mentaal- en geestelijk ondersteuner, business controller, jurist, ex-bestuurder van een zorgaanbieder, zorgcoach (eigenaar) van een woonzorgboerderij. Bijzonder is dat alleen de architect uiteindelijke betaald gaat worden, de rest doet het gratis!”

Hoe is het nu met Joyce en Mark?

“Het is goed en spannend! Moeilijk moment was toen mijn inkomen stopte. Maar ondertussen zijn we in een traject met een zorgaanbieder. Het is en blijft heel spannend. We weten niet wanneer en hoe de Besorhoeve er komt, maar we blijven biddend voorwaarts gaan.”

“Ik heb veel aan een uitspraak van Arie Korengevel, die in de techniek werkt bij de New Wine Zomerconferentie: ‘Werken met je hoofd in de wolken, met je voeten in de modder en je handen uit de mouwen.’ Daar komt het op neer. In het volle vertrouwen dat God op ons betrokken is en deuren opent.”

Tekst: Gerdienke Fennema

Bart Visser