header

Aanbidding: groeien in vertrouwelijkheid

Wanneer we aanbidden, verbinden we ons met de Heilige Geest,” zegt aanbiddingsleider Amanda Lock. “Door de Geest kunnen we naderen tot het Vaderhart van God en Hem heel persoonlijk ontmoeten.

Het woord ‘aanbidding’ dekt eigenlijk de lading niet, vindt Amanda. “Het klinkt als eenrichtingsverkeer: jij, die je lof over iemand uit. Maar als we in de gemeente ‘aanbidden’, dan is dat tweerichtingsverkeer. Wij naderen tot God en Hij nadert tot ons. Sterker nog: Hij nadert éérst tot ons. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij gaf zijn Zoon, om ons te herstellen in zijn liefde. Hij gaf zijn Geest, om ons aan Hem te verbinden. Het begint allemaal met zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Onze aanbidding is antwoorden op die liefde – door Hem te bezingen, door te dansen, te juichen, door onze handen op te heffen, door te staan of juist te knielen en helemaal stil te worden.”

Ontvankelijk

“Als we God aanbidden, dan openen we ons voor zijn aanwezigheid. We verbinden ons met de Heilige Geest. Paulus zegt: ‘Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft’ (Efeziërs 5: 18 – 19). Door de Geest kunnen we naderen tot het Vaderhart van God en Hem heel persoonlijk ontmoeten. Juist daar, op díe plek, heeft God ons het liefste.”

Het is die plek waar ze zelf graag wil zijn, vertelt Amanda, en waar ze anderen graag mee naartoe neemt als ze de aanbidding leidt. “Ik zing vaak biddend: ‘laat mij Uw hart horen’. Het is of ik bij de Vader op schoot mag komen en mijn oor tegen zijn hart mag leggen. Ik wil horen waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Waar zijn hart verdriet om heeft. Waar zijn hart blij van wordt. Ik wil Hem écht kennen en me verbinden met Hem, omdat ik door Hem gevormd wil worden.”

Kostbare tijd

“Die intieme plek dicht bij Hem, is meer dan eens de plek geweest waar Hij mijn leven richting gaf,” vertelt Amanda. “Kostbare momenten waarin God me bevestigde in keuzes, of me juist bijstuurde. Het is ook de plek waar ik verdriet kan hebben, waar ik eerlijk mag zijn over mijn ongeduld of frustraties, over mijn worstelingen en twijfels. Ik mag mijn ballast achterlaten bij het kruis en doorlopen naar de wijd geopende armen van Vader. Dat is de plaats waar ik mag groeien. Soms is dat super confronterend. Maar altijd mag ik er zijn liefde en acceptatie ervaren. Het is de meest kostbare tijd die je kunt hebben.”

Amanda Lock is stafwerker Aanbidding voor New Wine. Ze is aanbiddingsleider in haar gemeente Vineyard Amersfoort.

Bart Visser