header

Een tastbaar Koninkrijk

We groeien in verwachting dat de levende God in ons midden is.

Hoe wordt de komst van het Koninkrijk zichtbaar in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal? Dick Lagewaard: “We groeien in verwachting dat de levende God in ons midden is.”

“De vernieuwde visie van onze gemeente zegt: ‘Als leerlingen van Jezus zijn we met elkaar op weg om Gods koninkrijk zichtbaar te maken op aarde’,” vertelt Dick. “Dat is een gigantische pretentie en dat gebeurt niet door het opstropen van mouwen (activisme), maar door handen die worden gevouwen. Je trekt niet een te grote broek aan als je verwacht dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt maar je trekt de koninklijke priesterjas aan (1 Petrus 2: 9)”

Wat is je droom voor de gemeente?

“Mijn droom voor de gemeente is dat ieder God kent en met Hem leeft. En als je dan toch een plaatje wilt: meer dan eens heb ik het verlangen gedeeld dat bij ons in de gemeente (in een dienst of op een kring of andere activiteit) werkelijkheid wordt wat Paulus schrijft in Korinthe (1 Kor. 14:24), van die bezoeker die ontdekt (door bijvoorbeeld profetie) dat de levende God in ons midden is. Toen iemand reageerde met dat dit recent gebeurd was werd ik blij, maar ik verlang ernaar dat dit met regelmaat gebeuren gaat. We hebben een gezonde koninkrijkstheologie van het ‘reeds’ en ‘nog niet’, zonder de bekende vette streep onder het laatste.”

Wat is er al van zichtbaar?

“In de dienst wordt de verwachting uitgesproken dat God aanwezig is en zal werken. Na iedere morgendienst is er ministry-gebed voor wie dat wil, hiervoor worden bij jongerendiensten is ook tieners ingeschakeld. Onlangs gaven we, samen met een aantal andere kerken, een ministrycursus voor 90 deelnemers uit allerlei hoeken. Vanaf nu zijn er bijna maandelijks middagsamenkomsten – ‘droomdiensten’ – waar ieder iets heeft (1 Kor 14:26). Men kan hier volop delen van wat God in zijn of haar leven gedaan heeft en doet.”

“Er zijn in de diensten soms ook getuigenissen van wonderlijke genezing op gebed, naast alle ziekte en dood die er ook is. Ik zie God aan het werk in een manager die op zijn 44e tot geloof komt en die zich bij ons in de diensten voldrinkt, zijn directe omgeving geniet dan van zijn gefluisterde ‘wows’. Ik zie God bij een langdurig zieke bij wie het avondmaal thuis gevierd wordt, als hij aangeeft zo dankbaar te zijn voor deze band met God en zijn gemeente. Ik zie God in de echtgenoot en kinderen van een vrouw die aan ALS stierf, hoe wij overtuigd zongen aan het graf: ‘want van u is het koninkrijk…’. Ik zie God in mensen die blijven komen, ondanks aanhoudende depressie. Ik zie God echt niet alleen zichtbaar worden door de grootgelovers en zekerweters. Ik zie een groeiende verwachting in de gemeente: de levende God is in ons midden.”

Dick Lagewaard is predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal, en regioleider van New Wine.

Bart Visser