header

Luisterend Bidden veranderde Erica’s leven

Erica en haar Broer
Foto: Erica van der Leun met haar grote liefde Broer Delfstra. De foto werd een maand voor het overlijden van Broer gemaakt.

 
Zelf kan ze het nog amper geloven. Erica van der Leun (62) uit Utrecht deed begin 2020 module 1 van de nieuwe ministrycursus in NGK De Lichtboog in Houten. Tijdens een avond over luisterend bidden vertelden vijf mensen in haar groepje het levensverhaal van Erica. Ze kreeg woorden en beelden die exact aansloten bij haar leven en qua volgorde in de tijd klopten. “Ik voelde meteen: hier gebeurt iets wonderlijks.”

Tekst: Mariëtte Woudenberg

Erica heeft een zware tijd achter de rug. Zeven jaar lang was ze samen met haar grote liefde Broer. Voor Broer en Erica was het allebei een tweede relatie. “Mijn eerste huwelijk was ingewikkeld’, erkent Erica eerlijk. “Zo zeg ik dat altijd maar. Broer en ik waren zo blij dat we elkaar hadden gevonden. Hij gaf me weer vertrouwen. Broer was echt een mens van gebed. Elke morgen hield hij heel vroeg stille tijd met God.”

Tot haar grote verdriet kwam drie jaar geleden helaas een einde aan hun relatie: Broer overleed na een ziekbed van acht maanden. “Ik was mantelzorger voor hem en stond lange tijd in de overlevingsstand. De adrenaline hield me op de been. Direct na zijn dood kwam ik eigenlijk nauwelijks aan rouwen toe. Pas na een jaar stortte ik in en beleefde ik intens alles wat er tijdens zijn ziekte en overlijden was gebeurd. Ik kon niets meer. Ik ben verpleegkundige en kwam ineens thuis te zitten. ”

Ministrygebed

Heel langzaam, met vallen en opstaan, is Erica weer opgekrabbeld. Zo heeft ze het erg naar haar zin bij het Utrecht Initiatief, een wijkgemeente van de NGK Houten. Daar kwam ze voor het eerst ook in aanraking met het ministrygebed. “Ik bid mijn hele leven al, maar hier had ik nog nooit van gehoord. Ik vond het wel gelijk heel mooi. Om er meer van te weten te komen en er mee te kunnen oefenen, meldde ik me begin 2020 aan voor de nieuwe cursus in de NGK in Houten.”

Levensverhaal in woorden en beelden
Tijdens de tweede cursusavond, waarin luisterend werd gebeden in groepjes, gebeurde iets heel bijzonders. Vijf mensen die haar niet kenden, gaven Erica woorden en beelden die samen haar levensverhaal vertellen en ook kreeg ze prachtige beloftes voor de toekomst. “De eerste persoon had een titel van een lied voor me: “Jezus, ik houd van U.” Dat sloot precies aan bij wat ik al als kind besefte: God houdt van mij en ik houd van Hem. Aan die liefde twijfel ik nooit. Ik ben in dat opzicht echt gezegend met mijn aardse vader. Hij was een echte pappa voor me en liet me altijd voelen hoe liefdevol God is.”

Verdriet
“De twee volgende bidders moesten sterk denken aan verdriet.  Bij de een wist ik dat het ging om mijn verdriet over de gevolgen van het ingewikkelde huwelijk dat ik had met mijn eerste man. De andere bidder had ook nog een lied voor me: “Ik wil heel dichtbij U zijn, als een kind bij de Vader op schoot.” Daarbij kreeg ik gelijk een associatie met het verlies van Broer. Hoe enorm verdrietig ik daar ook over ben, ik weet: hij heeft het nu goed, hij is bij de Vader. Zelfs tijdens zijn ziekbed leefde Broer zo dichtbij God. Hij getuigde waar hij kon van zijn geloof.”

Grote waterval
‘De vierde persoon in het groepje, een jongen, zei: “Ik zie een grote waterval. En ik moet tegen je zeggen: “Laat het water maar stromen.” Heel wonderlijk, maar dat herinnerde me sterk aan een tekst die ik vlak na mijn scheiding kreeg en toen in mijn Bijbel plakte. Jesaja 58:11. Die tekst luidt: “De Here zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig, Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.”

‘Ik heb 19 jaar gebeden over deze tekst en op deze avond mocht ik ervaren dat ik opnieuw deze belofte kreeg. Dat in mij het water weer gaat stromen. Ondanks het grote verlies en gemis, gebeurt dat nu al en ik kijk uit naar wat het nog meer gaat brengen.’

Belofte voor toekomst
‘De laatste persoon van het groepje gaf me ook een belofte voor de toekomst. Hij zag een donkere lucht, waarin steeds meer opklaringen kwamen. Op een gegeven moment was er zelfs geen donkere rand meer te zien.  God gaf me door dat beeld de belofte: er komt steeds meer licht in je leven.’

Erg bemoedigd
Erica werd erg bemoedigd door deze oefening in luisterend bidden. ‘Er ging zoveel zegen vanuit’, zegt ze, ‘Het is zo troostrijk om te weten dat God altijd bij mij is en door mij heen werkt. Ik heb dit verhaal al aan veel mensen verteld en ik merk dat anderen daar ook weer door worden bemoedigd.’

New Wine Nederland