header

New Wine werkt mee aan master in Kampen

De Theologische Universiteit in Kampen ontwikkelt, samen met Contemplatio (Jos Douma) en New Wine een nieuwe master over spiritualiteit.

In de samenleving groeit de belangstelling voor spiritualiteit. Velen zijn uitgekeken op het vluchtige waarnemen en ervaren en verlangen naar geestelijke verdieping, intensere beleving en een verbinding met het hogere. Daardoor verschijnen oude en nieuwe vormen van religiositeit, die soms haaks staan op het christelijk geloof, maar ook de kans bieden om de spirituele diepte van verbondenheid met de levende God te laten uitkomen.

Geloofservaring

Ook in de kerken is er groeiende aandacht voor de gevoels- en ervaringskant van geloven. Daarbij kijken christenen in toenemende mate over de grens van eigen kerk en traditie en zoeken zij inspiratie bij inzichten, vormen en praktijken uit andere christelijke tradities. Bovendien groeit het besef dat christen-zijn en kerk-zijn niet maakbaar zijn. Dat discussies vastlopen, stellingen over en weer betrokken zijn, goede plannen stranden, verdeeldheid groeit en levenstoewijding en gehoorzaamheid zwak blijven ligt mede aan het ontbreken van de spirituele dimensie. Tegelijk is er links en rechts een welgemeend verlangen naar verdieping en geestelijke vernieuwing.

Monastiek en charismatisch

Vanuit gereformeerd en evangelicaal perspectief krijgen daarbij met name twee tradities vandaag veel belangstelling. Mensen trekken massaal naar kloosters om zich te laten inspireren door monastieke spirituele waarden en praktijken. Veel anderen vinden nieuw geloofselan door de aandacht voor de Geest en het Koninkrijk van God in de charismatische traditie. Door samen te werken met Contemplatio en met New Wine wil de Theologische Universiteit Kampen graag deze twee accenten in gesprek brengen met de brede gereformeerde traditie (Reformatie, Nadere Reformatie en Neocalvinisme).

Voor wie?

De master is bedoelt voor studenten theologie of voor mensen die al werken als voorganger of geestelijk leider/verzorger.

Meer informatie vindt je in het persbericht van de TUK.

New Wine Nederland