header

Ministrycursus Assen

Datum: vanaf 18 januari 2020

Locatie:

De Parel,
Aletta Jacobsweg 78,
Assen

Vanaf 18 januari 2020 start de cursus gebedsministry in Assen. De cursus wordt georganiseerd en gegeven vanuit een team van de GKV Kloosterveen in Assen in samenwerking met het kernteam van New Wine Noord Nederland.

De cursus wordt gehouden op:

*  Zaterdag 18 januari 10.00 – 16.00 uur

*  Zaterdag 1 februari 10.00 – 16.00 uur

*  Zaterdag 18 april    10.00 – 12.30 uur

 

Cursus ‘De basis van gebedsministry’- module 1

In samenwerking met New Wine organiseert GKV het Lichtpunt de nieuwe gebedscursus: ‘De basis van gebedsministry’. New Wine beschrijft het als volgt: “Bij gebedsministry bidden we met elkaar op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest, in het vertrouwen dat God ons wil aanraken en vernieuwen door zijn Geest.”

Het mooie van gebed is dat iedereen kan bidden. We hoeven het niet ingewikkeld te maken. We gaan eenvoudig samen naar de Heer, we wachten op de werking van Gods Geest en vertrouwen op zijn levende Woord. Waarom dan toch een stevige training? Omdat we mogen groeien in inzicht in het Koninkrijk en onze roeping, in autoriteit, kracht en vrijmoedigheid en we gebedsministry pastoraal zorgvuldig willen doen.

Nieuwe cursus

Sinds mei 2019 is er volledig nieuw cursusmateriaal beschikbaar, in drie modules. Als u al eerder een cursus gebedsministry heeft gevolgd is het toch de moeite waard deze cursus te volgen. Zowel de inhoud als de vorm zijn verder doorontwikkeld naar een praktijkgerichte toerustingscursus met een stevige theologische basis. De cursus bestaat uit drie delen. Begin 2020 bieden we de eerste module aan. We zijn voornemens komende jaren de modules 2 en 3 aan te gaan bieden.

Hoe ziet een ministrycursus eruit?

In deze module  ‘De basis van gebedsministry’ wordt in twee zaterdagen de basis gelegd ten aanzien van het ministry gebed. Elke cursusdag bestaat uit twee blokken met aanbidding, een korte inleiding waarin de lesstof wordt samengevat (30 minuten) en  ruime tijd voor oefening: de nadruk ligt op het oefenen (60 – 90 minuten). Na deze twee cursusdagen gaat u circa twee maanden in uw eigen gemeente aan de slag met gebedsministry. Afsluitend is er een terugkomochtend die in het teken staat van verdere toerusting en uitwisseling van ervaringen.

Voorafgaand aan de cursus ontvangt u een cursusmagazine met meer verdiepingsmateriaal voor de eigen voorbereiding. U krijgt het cursusmagazine zodra u zich hebt opgegeven per post thuisgestuurd. Het is de bedoeling dat de cursisten voorafgaande aan elke sessie zelf het inleidende hoofdstuk lezen en tijd nemen voor de persoonlijke verwerkingsvragen.

Voor wie?

Iedereen die wil leren en groeien op het gebied van gebed met en voor anderen is van harte uitgenodigd zich op te geven voor de cursus. Welke (kerkelijke) achtergrond u ook hebt, u bent van harte welkom. Bij de ministrycursus gaan we ervanuit dat deelnemers al enigszins bekend zijn met het denken vanuit het Koninkrijk van God en in hun eigen gebedsleven vertrouwd zijn met luisterend bidden.

Kosten:

De kosten zijn € 30,-. Dit is inclusief cursusboekje en koffie, thee, fris en soep (voor de lunch vragen we u om  zelf brood mee te nemen). Mocht het bedrag een probleem zijn, geef dit dan even aan, er valt altijd iets te regelen.

 

Opgave en contact:

Per mail: gebedscursus@gkv-assen-kv.nl. Vermeld bij de aanmelding uw naamkerkelijk gemeente en uw adres en postcode.

Natuurlijk kunt u ook via dit mailadres meer informatie inwinnen, of via tel. 06-17029063 (Wouter Boven) of 06-15877572 (Klaas Meijering).

Via https://www.new-wine.nl/connect/gebed/ministry-cursus/ kunt ook meer informatie vinden over de cursus.