header

Predikantendagen met Alexander Venter

Datum: 9, 10 en 11 maart

Locatie:

Zwolle, Veenendaal en Amsterdam

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de ministrycursus. Zodat nóg meer gebedsteams nóg beter kunnen worden toegerust om op gezag van Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest met mensen te bidden om doorbraken van Gods Koninkrijk in hun leven.
Na de basismodule en een verdiepende module rond vergeving (die in 2019 verschenen), is vanaf maart 2020 ook de derde en laatste module beschikbaar: over gebedsministry en het bidden voor (lichamelijke) genezing. Rond deze nieuwe module organiseren we drie masterclass-dagen voor predikanten: 9 maart (Zwolle), 10 maart (Veenendaal), 11 maart (Amsterdam).
Meer informatie vind je hier.