header

Nieuwe docenten Theologie

Het docententeam van New Wine wordt uitgebreid met drie nieuwe docenten! Samen met Ronald Westerbeek (stafwerker Theologie) zullen zij vakken voor hun rekening nemen in het hbo-studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ aan het Evangelisch College, dat op meerdere locaties gegeven wordt (Zwijndrecht, Amersfoort en Meppel).

Jane Hempenius

Jane is een systematisch theoloog met een passie voor de centraliteit van Jezus in de theologie van het Koninkrijk. Zij is sinds 1996 betrokken bij de Vineyard-beweging in Nederland en later ook in het buitenland. Ze was onder meer voorganger en directeur van Vineyard Music Benelux. Je hebt haar ook bij New Wine kunnen tegenkomen, bijvoorbeeld op de Zomerconferentie.

Jane behaalde haar bachelor theologie onder begeleiding van Derek Morphew, gevolgd door een master systematische theologie aan de Universiteit van Nottingham. Met haar thesis ‘Christological Kingdom Theology’ onderzocht zij Jezus’ zelfidentificatie met het Koninkrijk van God en wat dit betekent voor ons dagelijks leven als christen. Jane heeft verschillende cursussen en trainingen geschreven.

In het hbo-studietraject zal Jane de vakken Theology of the Kingdom en Demonstrating the Kingdom: Hearing God verzorgen.

Anita Abbring

Anita heeft rechten gestudeerd in Utrecht en theologie (bachelor) aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dit jaar hoopt ze aan dezelfde universiteit haar predikantsmaster af te ronden. Als specialisatie volgt ze momenteel de Master Christelijke spiritualiteit aan de TU Kampen. Anita is werkzaam als jongeren- en gezinswerker in de Kruiskerk in Arnhem (NGK/CGK), maar heeft ook tien jaar onderwijservaring in het voortgezet onderwijs. Ze heeft preekbevoegdheid in de Nederlands Gereformeerde Kerk en preekt regelmatig door het hele land.

Anita heeft veel ervaring met het geven van de Alpha Cursus en de ministrycursus van New Wine. Zij heeft toerusting gegeven aan gebedsteams en bijdragen geleverd aan de gemeentecursus Luisterend bidden. Zij is ook al enige jaren coördinator van de cursus gebedsministry tijdens de New Wine Zomerconferentie.

Ze heeft een passie voor het geven van onderwijs en het toerusten van mensen voor hun rol als “Gods medearbeider” in zijn Koninkrijk.

In het hbo-studietraject zal Anita het vak Demonstrating the Kingdom: Doing Healing verzorgen.

Agnes Huizinga

Agnes is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij New Wine Nederland en zal voor velen een bekende zijn. Ze ontwikkelde onder meer de cursussen ‘Vrij om te zijn’ en ‘Kenmerken van vrij zijn’ en heeft geweldig veel ervaring met gebedsministry, gebedspastoraat en profetie. Sinds enkele jaren is ze stafwerker Gebed en ministry.

Na de sociale academie (bachelor) studeerde ze supervisiekunde en deed een opleiding in contextuele therapie. Ze heeft haar eigen praktijk als coach en contextueel therapeut. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker, onder meer over onderwerpen op het snijvlak van psychologie en praktisch geloof. Ook verzorgt ze bijbelmeditaties voor Groot Nieuws Radio. Ze heeft een passie voor het raakvlak van hulpverlening en Gods actieve aanwezigheid in ons leven.

In het hbo-studietraject zal Agnes het vak Demonstrating the Kingdom: Hearing God verzorgen.

De andere New Wine-docenten zijn Mark Hage (aan de TU Kampen) en stafwerker Ronald Westerbeek (aan zowel het Evangelisch College als de TU Kampen).

New Wine Nederland