header

Nieuwe ministrycursus: mei 2019

Gebedsministry is een hulpmiddel om elkaar te dienen met gebed. Twee mensen bidden voor een derde in de verwachting dat God erbij is. We mogen elkaar in Gods aanwezigheid brengen en ons laten aanraken en vernieuwen door zijn Geest. In mei 2019 verschijnt nieuw cursusmateriaal. Beter gezegd: een hele nieuwe ministrycursus, in drie modules.

De oorspronkelijke ministrycursus, is tot zegen geweest van duizenden christenen en honderden kerken. Voor veel deelnemers was de ministrycursus vooral ook een eerste, laagdrempelige kennismaking met het voor elkaar bidden in verwachting van de Heilige Geest. Een eerste kennismaking ook, met het denken vanuit het Koninkrijk van God.

Inmiddels zijn velen vertrouwd geraakt met het bidden voor elkaar, met het luisteren naar Gods stem en ook met het Koninkrijk van God. Voor wie dit allemaal nog nieuw is, hebben we de afgelopen jaren nieuwe cursussen ontwikkeld: de gemeentecursus Luisterend bidden en het gemeenteproject Feest van het Koninkrijk. De ministrycursus kan daarom een tandje dieper afsteken en zich richten op het trainen van ministryteams in plaatselijke kerken.

Leertraject in meerdere modules

De nieuwe ministrycursus is bedoeld voor de training van een ministryteam in een plaatselijke kerk, onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad. Het is dus toerusting voor (aspirant-) teamleden, die daadwerkelijk van start gaan in de eigen gemeente.

De ministrycursus is verdeeld over drie modules, die gegeven worden vanuit New Wine. Je doet de cursus dus niet in één keer, maar in drie delen. Het is de bedoeling dat je na elke module eerst enkele maanden praktijkervaring opdoet, voordat je verder gaat met de volgende module. In de eerste module leggen we de basis. Daarna ga je als ministryteam van start in de gemeente. Na ongeveer een half jaar geven we vanuit New Wine de tweede module met verdieping over vergeving en na weer een aantal maanden de derde module over genezing. Modules 2 en 3 bieden follow-up en verdieping. Zo ontstaat een praktijkgericht leertraject. New Wine trekt daarbij dus langere tijd op met het ministryteam.

De modules zijn als volgt opgebouwd:

  • Module 1: De basis van gebedsministry (4 sessies + terugkom-sessie = 2x een zaterdag plus een terugkom-sessie of 5 dagdelen)
  • Module 2: Ministrygebed en vergeving (2 sessies – hele zaterdag of 2 dagdelen)
  • Module 3: Ministrygebed en (lichamelijke) genezing (3 sessies – hele zaterdag plus vervolgsessie of 3 dagdelen).

Elke module bestaat uit een cursusmagazine met verdiepende hoofdstukken en gespreksmateriaal voor de trainingssessies.

Inhoudelijke focus

Je zal merken dat in deze ministrycursus steeds drie kernnoties doorklinken:

  • Ministrygebed is gericht op het werk van Gods Geest in het leven van degene met wie je bidt – zo breekt iets door van het Koninkrijk van God.
  • Ministrygebed is luisterend gebed: luisteren naar Gods Geest en aansluiten bij wat God aan het doen is in degene met wie je bidt.
  • Ministrygebed gaat over genezing (van onze geest, onze emoties, ons lichaam, en onze relaties met God en anderen). We mogen groeien in heelheid. Dat raakt aan alle facetten van ons bestaan.

Bij deze ministrytraining gaan we er dus vanuit dat je al enigszins bekend bent met het denken vanuit het Koninkrijk van God en in je eigen gebedsleven vertrouwd bent met luisterend bidden Bovengenoemde Gemeentecursus Luisterend Bidden legt een uitstekende basis voor de ministrycursus.

Hier vind je veelgestelde vragen over de nieuwe ministrycursus.

Ministry-trainingsevent

De eerste module wordt gepresenteerd tijdens een meerdaags ministry-trainingsevent van donderdagavond 16 tot en met zaterdagmiddag 18 mei 2019 in Zwolle. De tweede en derde module komen later in 2019 ter beschikking. Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Meld je dan aan voor dit event.

Jezus zendt ons uit om het Koninkrijk van God te verkondigen in de kracht van de Heilige Geest. Een van de manieren waarop we dat mogen doen, is door met elkaar te bidden onder handoplegging. We brengen elkaar in Gods tegenwoordigheid en strekken ons samen uit naar zijn shalom – naar heelheid van leven, naar verzoening, genezing en herstel.

Hoe kunnen we groeien in deze bediening en bidden met gezag en kracht?

Alexander Venter

Hoofdspreker tijdens deze conferentie is de Zuid-Afrikaanse voorganger en Vineyard-theoloog Alexander Venter. Hij werkte samen met John Wimber en schreef boeken als Doing Healing. Dit boek wordt nu vertaald in het Nederlands (Groeien in heelheid – Over gebedsministry en het Koninkrijk van God) en het fungeert als basisboek bij de nieuwe ministrycursus.

Alexander geeft helder onderwijs en is een ervaren trainer. Hij zal een stevige basis leggen vanuit de theologie van het Koninkrijk van God. Maar vervolgens zal hij ons ook heel praktisch toerusten, met volop ruimte om te oefenen. Lees meer…

Wanneer: Donderdagavond 16 mei t/m zaterdagmiddag 18 mei 2019

Waar: Opstandingskerk, Zwolle

Kosten: € 100,- inclusief het cursusboek Ministrycursus (Module 1)

Aanmelden: via TrueTickets.

New Wine Nederland