header

Onderwijsmodules Kingdom Theology (Theologie van het Koninkrijk)

Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om op bachelorniveau theologisch onderwijs te volgen vanuit de charismatische vernieuwing van New Wine en Vineyard. In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bieden we vanaf studiejaar 2018-2019 twee onderwijsmodules aan over de Theologie van het Koninkrijk.

Download hier de syllabus: Syllabus Onderwijsmodules Koninkrijkstheologie

De colleges maken deel uit van het minor-programma voor studenten theologie aan de CHE, maar staan ook open voor anderen, zoals predikanten, missionair pioniers en kerkelijk werkers.

Een mooie kans om stevig invulling te geven aan je studieverlof!

Charismatische vernieuwing staat al geruime tijd in de belangstelling, met veel aandacht voor onderwerpen als profetie en genezing. Daarbij is groeiende behoefte aan gedegen theologische vorming. Reden voor New Wine en Vineyard om onderwijsmodules aan te bieden voor zowel theologiestudenten als kerkelijk kader. Dit gebeurt in samenwerking met de CHE. “De modules kunnen als minor gevolgd worden door theologiestudenten aan de CHE. Zij staan echter nadrukkelijk open voor andere geïnteresseerden, zoals predikanten, pioniers en kerkelijk werkers,” vertelt projectleider Hans Alblas.

Proeven en watertanden

Vineyard is een internationale familie van kerken, die ontstaan is in het speelveld tussen de evangelische en de pinksterbeweging. New Wine is een vernieuwingsbeweging binnen de protestantse kerken, ontstaan vanuit de charismatische vernieuwing in de Anglicaanse Kerk. Beide wortelen in eenzelfde koninkrijkstheologie, die zich laat omschrijven als ‘inaugurated, enacted Kingdom theology’. “We geloven en ervaren dat het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus, maar dat de volledige vervulling ervan nog op zich laat wachten,” legt New Wine-theoloog Ronald Westerbeek uit. “We proeven nu al van Gods heelmaking die doorbreekt in onze gebroken werkelijkheid, bijvoorbeeld als we genezing zien op gebed. Tegelijk blijft het vaak watertanden, als die heelheid nog uitblijft. Het laat zich nooit ‘claimen’. We weten ons wel geroepen om ons er actief naar uit te strekken en het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen.”

Theorie en praktijk

Beide modules (van elk 7,5 ec) omvatten zowel systematische en bijbelse theologie als praktisch onderwijs. “We gaan flink de diepte in,” zegt Hans Alblas. “De bedoeling is om echt een robuuste theologische basis te leggen. Bovendien bieden we ‘oefenruimte’ voor de studenten: we gaan concreet aan de slag met bijvoorbeeld ministrygebed, profetie en gebed voor genezing. De bedoeling is dat je daar vervolgens zelf leiding aan kunt geven in de plaatselijke gemeente.”

Kingdom theology New Wine-Vineyard I (7,5 ect)

 • Story of the Kingdom (Biblical theology)
 • Theology of the Kingdom (Systematic theology)
 • Demonstrating the Kingdom: Hearing the voice of God

Kingdom theology New Wine-Vineyard II (7,5 ect)

 • Doing Healing (Kingdom ministry)
 • Doing Church (Philosophy of Ministry)
 • Advancing the Kingdom together (Alternative views)

Het onderwijs bestaat uit videocolleges, werkcolleges, literatuurstudie en praktijkopdrachten. De werkcolleges zullen in Wageningen plaatsvinden, de rest betreft zelfstudie. Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels, de werkcolleges zijn in het Nederlands.

Een greep uit de literatuurlijst:

 • Bill Jackson, The Biblical Metanarrative (2013)
 • Derek Morphew, Breakthrough: Discovering the Kingdom (2011)
 • Doug Erickson, Living the Future: The Kingdom of God & the Holy Spirit in the Vineyard Movement (2016)
 • Alexander Venter, Doing Healing: How to Minister God’s Kingdom in the Power of the Spirit(2009)
 • Alexander Venter, Doing Church: Building from the Bottom Up (2000)
 • Ronald Westerbeek, Luisterend bidden: Elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God (New Wine Gemeentecursus, 2017)

De modules zijn op bachelor-niveau (hbo) en worden erkend door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Praktische informatie

Module I wordt gegeven in de periode van 28 september t/m 9 november 2018, met werkcolleges op de vrijdagochtend, 10:00 – 12:30.

Module II wordt aansluitend gegeven in de periode van 9 november t/m 14 december, met werkcolleges op de vrijdagmiddag, 13:00 – 15:30.

De colleges worden gehouden in de Immanuel Kapel in Wageningen.

De studiebelasting is 2 x 7,5 ect, ofwel 2 x 210 uur per module van 7/8 weken, wat ongeveer 25-30 uur per week betekent.

Toetsing vindt plaats door zowel kennistoetsen, reflectieverslagen en praktijktoetsen.

De begeleidende docenten zijn Hans Alblas, Mark Hage en Ronald Westerbeek.

Kosten, informatie en inschrijving

De kosten bedragen 525,- per module, plus aanschafkosten voor readers en boeken. Studenten die al collegegeld betalen kunnen gratis deelnemen.

Voor meer informatie over de modules kun je terecht bij het secretariaat van New Wine (info@new-wine.nl) en bij Vineyard Benelux (info@vineyardbenelux.nl).

Inschrijven voor de modules kan via info@vineyardbenelux.nl.

Ronald Westerbeek