header

Wat doet New Wine?

New Wine is een beweging van kerken. Wij geloven dat elke plaatselijke kerk naast een vindplaats van God ook een voorpost is van zijn Koninkrijk. Daarom helpen we kerken in het ontwikkelen van enkele kenmerken:

 1. De plaatselijke kerk die zichzelf ziet als Gods missie en van daaruit in woord en daad getuigt van de komst van Gods Koninkrijk.
 2. Gemeenten waarin de kracht, bedieningen, gaven en werkingen van de heilige Geest volop functioneren. Kerken die zich telkens opnieuw uitstrekken naar de beloofde bekrachtiging door de Geest.

Om kerken hierin te ondersteunen, hebben we een aantal activiteiten:

 • Regionale kerngroepen – ontmoetingsgroepen voor predikanten (en kerkplanters) en hun leidinggevende teams. Het zijn groepen voor persoonlijke geloofsopbouw, onderlinge steun en groei in leiderschap, vanuit de waarden van Gods Koninkrijk.
 • Predikantenretraite (introductie) – Een meerdaagse eerste kennismaking met de theologie van het Koninkrijk en de geestelijke vernieuwing van New Wine, met volop gelegenheid om gebed te ontvangen.
 • Verdiepende retraites – Meerdaagse retraites voor predikanten (en kerkplanters) en hun teams, met verdiepend onderwijs rondom specifieke thema’s. De retraites zijn ‘oefenplekken’ waarin we het onderwijs ook toepassen. Daarnaast is er veel tijd voor persoonlijke reflectie en gebed.
 • Theologennetwerk – Een leergemeenschap van academisch theologen, gericht op het doordenken van theologie en praktijk van New Wine. We zijn betrokken bij het NIFERT.
 • Begeleidingstrajecten – Onze stafwerkers kunnen voor een langere periode intensief optrekken met een plaatselijke kerk of kerkplanting. Daarin ondersteunen we een voorganger en zijn of haar team in een vernieuwingsproces. Een traject omvat onder andere:
  • Coaching en advies – We kijken goed naar de plaatselijke context en begeleiden de voorganger en zijn team in het opbouwen van de gemeente en het streven naar geestelijke vernieuwing.
  • Verdiepende retraites – We nemen een predikant en zijn of haar team mee op een meerdaagse retraite.
  • Toerusting en trainingen – We bieden onderwijs en trainingen rond o.a. ministry-gebed en het opzetten van ministry-teams, profetisch gebed, gebedspastoraat, genezingsbediening, en muziek en aanbidding in de gemeente.
 • Zomerconferentie – Jaarlijks organiseren we de New Wine Zomerconferentie. Hier komen zo’n zesduizend christenen samen om God te aanbidden en te ontdekken hoe zij in de kracht van de heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk mogen verkondigen en uitleven.
 • Winterconferentie – In maart organiseren we een korte conferentie met verdiepend onderwijs en praktische toerusting.