header

Luisterend Bidden

Met de gemeentecursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar delen? Na deze cursus heb je als gemeente iets geproefd van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En je hebt ervaren dat God door jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen (1 Korintiërs 14:3), zodat jullie steeds meer gaan leven als getuigen van Jezus en zijn Koninkrijk.

Opzet van de gemeentecursus

De cursus bestaat uit zes sessies voor de hele gemeente:

  1. Op Jezus gaan lijken: geliefd kind van de Vader
  2. Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader
  3. Gods stem herkennen: manieren waarop God spreekt
  4. Gods stem herkennen: leren onderscheiden
  5. Een liefdevolle gemeenschap: zorgvuldig bidden met anderen
  6. Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven

De cursus wordt gegeven door de eigen predikant en kringleiders. Elke sessie begint plenair met een inleiding. Vervolgens ga je in kleine groepen voor bespreking en gebed. Het cursusmagazine reikt stof aan voor de plenaire inleidingen, en bevat gespreksmateriaal voor de verwerking in kleine groepen.

De cursus kan worden besteld in onze webshop.

Wil je verder na de cursus? Dan vind je daarover hier meer informatie.