header

Wil je na de gemeentecursus Luisterend bidden verder groeien in het verstaan van Gods stem en het “opbouwen, troosten en bemoedigen” van anderen met woorden van God (1 Korintiërs 14:3)?

In de gemeentecursus werden al veel concrete handvatten aangereikt om te groeien in “luisterend leven” – een leven waarin je een ontvankelijke gebedshouding hebt en ook in je dagelijkse bezigheden opmerkzaam bent voor Gods aanwezigheid: “Vader, wat bent U hier aan het doe? Hoe wilt u dat ik daarbij aansluit?”

Een goede “oefenplaats” voor het verstaan van Gods stem en het zorgvuldig delen van woorden en beelden is je eigen huiskring, groeigroep of missiegemeenschap. De oefeningen in de cursus zouden deel kunnen worden van de gebedscultuur van je kring en de gemeente.

Ministry

We raden je ook aan om een team op te zetten voor ministry-gebed. Je kunt bij New Wine terecht voor de toerusting van je teamleden. De ministry-cursus omvat gedegen onderwijs en vooral ook veel oefenruimte, en wordt gegeven door ervaren ministryteamleden van New Wine. Aan de orde komen onderwerpen als luisteren naar Gods stem, de praktijk van het ministrygebed, en vergeving en genezing in de context van gebedsministry.

Profetie in de gemeente

Als je je verder wilt verdiepen in de gave van profetie en de rol van de profetische bediening in de gemeente, dan wijzen we je graag op de volgende drie mogelijkheden, die werden ontwikkeld door onze collega’s van Nederland Zoekt:

De Prophecy Course.

De Prophecy Course een basiscursus rond profetie in de gemeente, waarin je verder uitdiept en oefent wat in de gemeentecursus Luisterend bidden aan de orde kwam. Je gaat dieper in op de gave van profetie en hoe je die gave in de context van de lokale gemeente en missie kunt ontwikkelen.

Paulus moedigt ons hiermee aan om naar de gave van profetie te verlangen, en er actief naar op zoek te gaan. Maar waar moet je beginnen en hoe moet je deze gave (verder) ontwikkelen? De Prophecy Course geeft een antwoord op deze vragen door een solide, Bijbelse fundering te leggen voor het begrijpen van profetie en door het creëren van een vertrouwde omgeving waarin de gave van profetie kan worden ‘geoefend’. De cursus is bewust toegankelijk opgezet zodat ook mensen zonder enige ervaring met profetie mee kunnen doen, terwijl ook de mensen met ‘ervaring’ voldoende bij zullen leren.

De Prophecy Course is ontwikkeld vanuit een cultuur van discipelschap en missie. Daarom worden de deelnemers ook getraind om de gave van profetie in te zetten in hun eigen context, in hun eigen missiegemeenschap of gemeente, maar ook in missie – met kracht!

De cursus is geschreven en geproduceerd door Cath Livesey. Zij heeft ruime ervaring in het leiden van de profetische bediening van St. Thomas’ Philadelphia, een Anglicaanse gemeente in Sheffield (UK).

Prophecy Course van Nederland Zoekt

Meer informatie: http://nederlandzoekt.nl/index.php?id=367

De Profetische Leergemeenschap

De profetische leergemeenschap is een tweejarige leergemeenschap die erop gericht is om kerken en missiegemeenschappen te helpen een cultuur te ontwikkelen waarin iedereen kan groeien in het verstaan van Gods stem en het inzetten van de gave van profetie.

Bij een profetische leergemeenschap duik je – samen met een team van 3-6 mensen uit jouw kerk of missiegroep – in een ervaring waarin onderwijs, strategische training, coaching van ervaringsdeskundigen en teamoefeningen onderdelen zijn. Dit loopt uit op het maken van een 6-maandenplan dat je team maakt voor je lokale context. Iedere kerk is verschillend en in je plan verdisconteer je dat.

De Profetische Leergemeenschap bestaat uit vier seminars van drie dagdelen met onderwijs, teamoefeningen, coaching, reflectie en concrete plannen maken. Je doet dit samen met een team uit je gemeente. De thema’s die in de vier seminars aan de orde komen, zijn:

  1. Bouwen aan een cultuur van profetie
  2. Het opleiden van profetische mensen in de gemeente
  3. De rol van de profetische bediening in de gemeente
  4. Profetie en missionair zijn

Tussen de bijeenkomsten door zijn er support- en doorspreek-momenten met het Nederland Zoekt-team.

Meer informatie: http://nederlandzoekt.nl/fileadmin/files/Profetie/NLZ_PLG_november_2015.pdf

Profetische huddels

Wanneer je zelf verder wilt groeien in het verstaan van Gods stem en het inzetten van de gave van profetie, dan kun je terecht bij een profetische huddel. Zo’n huddel is tweewekelijks (via skype) en wordt begeleid door huddel-coaches. Je trekt dan een jaar op met een groep van 3 – 5 deelnemers.