header

Vrij om te zijn

‘Vrij om te zijn’. Dat vraagt om een bepaalde mate van volwassenheid. Als christen zijn we allemaal op weg om volwassen en vrij te worden. We mogen geestelijk groeien. Soms zijn er bepaalde kwesties uit het verleden die ons blokkeren en kunnen we belemmerd worden om te groeien. Om christenen te helpen blokkades te herkennen en met hulp van Christus op te ruimen, heeft New Wine twee cursussen ontwikkeld.

Agnes Huizenga heeft de Engelse cursussen van Mary Pytches vertaald en bewerkt. De cursussen ‘Vrij om te zijn’ en ‘Kenmerken van vrij zijn’ zijn opgenomen op dvd en bij iedere cursus is een werkboekje gemaakt. Het is aan te raden eerst ‘Vrij om te zijn’ te volgen en daarna ‘Kenmerken van vrij zijn’.

Beide dvd-cursussen omvatten zes sessies en zijn geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Je kunt zonder begeleiding, bijvoorbeeld als bijbelstudiegroep of vrienden- of studentenclub, met een cursus aan de slag. De werkwijze wordt op de dvd uitgelegd. Het is raadzaam om van te voren af te spreken wie gespreksleider zal zijn, omdat de cursus uitgaat van verwerking in groepen van 4-6 personen.

Vrij om te zijn (DVD)

“Vrij om te zijn” is een cursus van zes bijeenkomsten om te komen tot persoonlijke groei. We zijn allemaal op weg om volwassen te worden maar soms wordt deze reis bemoeilijkt doordat bepaalde kwesties uit het verleden niet zijn opgelost en daardoor ons pad blokkeren. Deze cursus is er op gericht om deze aan het licht te brengen en uit de weg te ruimen zodat we onze weg kunnen vervolgen zonder door het verleden te worden gehinderd.

De DVD en het werkboekje zijn verkrijgbaar in onze webshop.

Kenmerken van vrij zijn (DVD)

Aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon zien we kenmerken van een vrij leven als kind van God: zelfverloochening, verantwoordelijkheid nemen, goede communicatie, toewijding aan de waarheid, loslaten en inwisselen en tenslotte vieren. Deze cursus is een vervolg op de cursus “Vrij om te zijn” en is een manier om het leven als christen in volwassenheid en vrijheid te verbreden en verdiepen.

De DVD en het werkboekje zijn verkrijgbaar in onze webshop.