header

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de “basics” van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema’s als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.

Het werkboek is zo geschreven dat het gebruikt kan worden voor een verdiepend gemeenteproject met zes themazondagen, wekelijkse groeigroepen en stille tijd thuis. Maar er komt veel aan de orde, dus je kunt prima overwegen om er twaalf weken voor te nemen (met tweewekelijkse groeigroepen). Of maak er het jaarthema van, en neem een maand de tijd voor elk thema. Dat geeft alle ruimte voor extra activiteiten, waarmee je elk thema praktisch handen en voeten geeft.

Thema’s en hoofdlijn

Wat is de rode lijn van Feest van het Koninkrijk?

Aan de hand van het Onze Vader staat telkens één thema centraal:

Week 1 – God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen (Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden).

Week 2 – God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking (Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel).

Week 3 – God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn (Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben).

Week 4 – Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven (Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is)

Week 5 – God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn (En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze).

Week 6 – God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst (Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen)

Meer informatie en bestellen

Op www.feestvanhetkoninkrijk.nl vind je meer informatie en downloads. Ook kun je het boek daar online bestellen met interessante staffelkortingen voor kerken en bijbelkringen.