header

Magazine Proef!

New Wine is in Nederland sinds 2003 actief, vanuit een verlangen naar charismatische vernieuwing in de kerken. Onze zomerconferentie is een begrip geworden in christelijk Nederland, en het aantal deelnemers groeit elk jaar. Duizenden deelnemers worden er uitgedaagd door het onderwijs over het Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest. Velen maken er voor het eerst kennis met het functioneren van de gaven van de Geest. Door het hele land verzorgen we ministry-cursussen om mensen toe te rusten om in afhankelijkheid van Gods Geest met elkaar te bidden. In 2016 zijn we begonnen met het opzetten van een predikantennetwerk (met regionale kerngroepen en verdiepende retraites), om predikanten en hun teams te ondersteunen in de vernieuwing van hun gemeenten. Het zal je niet zijn ontgaan dat we bij dit alles steeds zeggen dat we willen “getuigen van de komst van het Koninkrijk van God”. In onze hernieuwde visie verwoorden we het zo:

New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk.

Maar wat bedoelen we met “de komst van het Koninkrijk van God”? En hoe wordt de kerk hierin actief door God betrokken? Daarover gaat dit magazine. In vijf hoofdstukken schetsen we de hoofdlijnen van hoe wij hier naar kijken.

  1. Dochters en zonen van de Vader – Waar alles mee begint, en alles om draait, is dat we in Jezus Christus zijn aangenomen als Gods onvoorwaardelijk geliefde kinderen. Dát is onze nieuwe identiteit.
  2. Jezus brengt het Koninkrijk van God – Dit betekent niet alleen vergeving en verzoening, maar ook genezing en bevrijding van de machten van het kwaad, inclusief sociale en ecologische gerechtigheid. Ofwel: shalom voor de hele schepping.
  3. Het mysterie van het Koninkrijk – Dit volle leven breekt nu al door in de wereld, maar het laat óók nog op zich wachten. We leven proevend, maar ook watertandend.
  4. Gezonden in de kracht van de Geest – In deze tussentijd strekken we ons steeds uit naar vervulling met de Geest en naar de beloofde kracht en gaven, om het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen.
  5. Voorpost van het Koninkrijk – Elke christelijke gemeente is een verrassend begin van Gods nieuwe wereld – wij mogen leven vanuit Gods toekomst.

Proef! is verkrijgbaar in onze webwinkel..