header

Winterconferentie 2021: hosts predikantennetwerk

ds André Priem
ds. André Priem, Westerkerk Ermelo

Sinds de zomer van 2016 ben ik als predikant verbonden aan de Westerkerk, een open actieve gemeente die past binnen de breedte van de Protestante Kerk, met een evangelische inslag. Een gemeente die ook heel nadrukkelijk ‘kerk in de wijk’ wil zijn.

Hoe waardevol persoonlijke voorbede is, ervaar ik in het samen-gemeente-zijn, maar ook telkens opnieuw in onze New Wine kerngroep van voorgangers. In alle rust, met open handen, gebed en zegen te mogen ontvangen is iets kostbaars. Daarom ben ik ook van harte betrokken bij deze winterconferentie!

ds Henk Jansen, Fonteinwerk Harderwijk

Samen met mijn vrouw Irma maak ik ook deel uit van de New Wine kerngroep van voorgangers. Wij zijn samen predikant in de Gereformeerde Kerk (PKN) in Ermelo. Daarnaast ben ik verbonden aan het Fonteinwerk, missionaire wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Harderwijk. Het Fonteinwerk is als een soort pioniersplek begonnen, mede vanuit New Wine inspiratie. Het is een open, beweeglijke gemeenschap, waarin gebed en ministry een belangrijke plek innemen. Van ‘Heel het leven’ (het themapakket rond de digitale zomerconferentie van 2020) hebben wij ons jaarthema gemaakt, waarin we aandacht geven aan alle facetten van heel worden en heel maken. Ik hoop dat de Winterconferentie ons verder zal helpen om nog meer te ontdekken van de heelmakende kracht van Christus in ons midden!

New Wine Nederland